ارور کدهای کولر گازی گری

شما اینجا هستید:

در این محتوا می خواهیم لیست کامل کدهای خطا و راه‌حل‌هایشان برای کولر گازی گری را در اختیار شما قرار دهیم.

رفع ایراد کد خطا F3 کولر گازی گری

معنی کد: سنسور دمای محیط در یونیت خارجی دچار اتصالی شده است.

عکس العمل کولر: در این صورت به محض اینکه کولر به دمای مورد نظر برسد خود به خود خاموش می شود.

حال اگر کولر گازی در حالت های سرمایش و تهویه تنظیم شده باشد، کمپرسور خاموش شده و فقط فن داخلی مشغول به کار می شود و در صورتی که دستگاه در حالت گرمایش تنظیم شده باشد، علاوه بر کمپرسور، فن داخلی نیز خاموش شده و عملا کولر گازی کار نمی کند.

علل احتمالی:

 1. کابل اتصال ترمینال بین سنسور دمای محیط در یونیت خارجی و برد کنترل سست شده یا از بین رفته است.
 2. به علت وجود قطعی در قطعات برد کنترل جریان برق اتصالی پیدا کرده است.
 3. سنسور دمای محیط در یونیت خارجی خراب شده است.
 4. برد اصلی سیستم خراب شده است.

رفع ایراد کد خطا H6 کولر گازی گری

معنی کد: موتور فن داخلی در کولر گازی کار نمی کند.

عکس العمل کولر : در این صورت فن داخلی، فن خارجی، کمپرسور و پمپ گرما از کار خواهند افتاد.

علل احتمالی:

 1. بازخورد نهایی در موتور فن داخلی به خوبی متصل نشده است.
 2. برد کنترل در موتور فن داخلی به خوبی متصل نشده است.
 3. پره های فن به علت اتصال نادرست به خوبی حرکت نمی کنند.
 4. موتور فن به درستی نصب نشده است.
 5. موتور فن خراب است.
 6. برد کنترل خراب است.

رفع ایراد کد خطا C5 کولر گازی گری

معنی کد: محافظ جامپر در قسمت سیستم برق دستگاه به درستی کار نمی کند.

عکس العمل کولر : در این صورت با جود اینکه ریموت کنترل کولر یا کنترل پنل آن کار می کنند، کولر گازی عکس العملی نشان نمی دهد.

علل احتمالی:

 1. قطعه جامپر در داخل برد کنترل دستگاه نصب نشده است.
 2. قطعه جامپر به درستی نصب نشده است.
 3. قطعه جامپر خراب است.
 4. برد کنترل دستگاه خراب است.

رفع ایراد کد خطا U8 کولر گازی گری

معنی کد: مدار موتور فن داخلی با تشخیص آشکار ساز عبور از صفر (مقایسه کننده ای که معین می کند چه هنگام سیگنال ورودی بیشتر یا کمتر از صفر است) به درستی کار نمی کند.

عکس العمل کولر: در این صورت با وجود اینکه ریموت کنترل یا کنترل پنل به درستی کار می کنند، کولر گازی هیچ عکس العملی را نشان نمی دهد.

علت احتمالی: تنظیم کننده یا همان برد کنترل در دستگاه خراب است.


رفع ایراد کد خطا E2 کولر گازی گری

معنی کد: محافظ ضد یخ

عکس العمل کولر: در این صورت در طی زمان هایی که دستگاه در حالت های سرمایش و تهویه تنظیم شده است، در حالی که فن داخلی مشغول به کار است، کمپرسور و فن خارجی متوقف می شوند.

علل احتمالی:

 1. جریان هوای ضعیف در یونیت داخلی
 2. نرمال نبودن سرعت فن کولر
 3. کثیفی اواپراتور در یونیت داخلی
 4. سیستم به طور کلی نرمال است اما سنسور دمای در یونیت داخلی غیر نرمال بوده و یا سنسور دما به خوبی نصب نشده است.

رفع ایراد کد خطا E3 کولر گازی گری

معنی کد: محافظ فشار کم در کمپرسور

عکس العمل کولر : در این صورت فعالیت دستگاه به طور کامل متوقف می شود.

علل احتمالی:

 1. برد اصلی و پنل نمایش در کولر گازی به خوبی به یکدیگر متصل نشده اند.
 2. محافظ فشار کم در برد اصلی به خوبی متصل نشده است، در نتیجه فقط در حالت فشار بالا سیستم را روشن می کند.
 3. کابل اتصال سوییچ فشار بالا از بین رفته است که در این صورت می توان گفت سوییچ فشار بالا خراب شده یا به خوبی متصل نشده است.
 4. میزان گاز در کولر گازی اسپلیت تنظیم نیست یا در حال نشتی است.
 5. نیروی مصرف شده درونی در محافظ فشار کم در کمپرسور در سطح بالا تنظیم شده است.

رفع ایراد کد خطا E1 کولر گازی گری

معنی کد: محافظت از فشار بالا در سیستم

عکس العمل کولر: در این صورت اگر دستگاه در حالت های سرمایش و یا تهویه تنظیم شده باشد، بجز فن داخلی سایر اجزای آن کار نخواهند کرد. از طرفی اگر کولر گازی را در حالت گرمایش تنظیم کرده باشید، کار تمامی سیستم متوقف خواهد شد.

علل احتمالی:

 1. گاز مبرد در کولر بیش از حد مجاز است.
 2. مبدل حرارت مشکل دارد که این مشکل شامل وجود انسداد بر اثر آلودگی در مبدل حرارتی و بالا بودن دمای محیطی آن می باشد.

رفع ایراد کد خطا E4 کولر گازی گری

معنی کد: محافظت دمای تخلیه شارژ در کمپرسور بالا است.

عکس العمل کولر: در این صورت اگر دستگاه را در حالت های سرمایش و یا تهویه تنظیم کرده باشید، در حالی که فن داخلی کار می کند، کمپرسور و فن خارجی متوقف خواهند شد و در صورت تنظیم بودن کولر گازی در حالت گرمایش کل سیستم از کار خواهد افتاد.

علت احتمالی: اوور لود کردن یا داغ شدن کمپرسور است.


رفع ایراد کد خطا E5 کولر گازی گری

معنی کد: کولرگازی زیر بار مانده و محافظ بار اضافی مشغول فعالیت شده است.

عکس العمل کولر: در این صورت مانند کد خطای E4 اگر دستگاه را در حالت های سرمایش و یا تهویه تنظیم کرده باشید، در حالی که فن داخلی کار می کند، کمپرسور و فن خارجی متوقف خواهند شد.

علاوه بر این در صورت تنظیم بودن کولر گازی در حالت گرمایش کل سیستم از کار خواهد افتاد.

علل احتمالی:

 1. میزان ولتاژ وارد شده به دستگاه در حال تغیر است.
 2. میزان ولتاژ برق منبع بسیار کم است در حالی که میزان لود شدن آن بالا است.
 3. کثیفی کویل های اواپراتور

رفع ایراد کد خطا E6 کولر گازی گری

معنی کد: وجود مشکل در ارتباطات موجود در کولر گازی

عکس العمل کولر: در این صورت اگر دستگاه را در حالت های سرمایش و یا تهویه تنظیم کرده باشید، در حالی که فن داخلی کار می کند، کمپرسور و فن خارجی متوقف خواهند شد و در صورت تنظیم بودن کولر گازی در حالت گرمایش کل سیستم از کار خواهد افتاد.

علت احتمالی: این مشکل بیشتر به اورلود کولر و دمای بالای آن مربوط می شود.


رفع ایراد کد خطا F4 کولر گازی گری

معنی کد: سنسور دمای کندانسور در یونیت خارجی دچار اتصالی شده است.

عکس العمل کولر: در این صورت اگر دستگاه را در حالت های سرمایش و یا تهویه تنظیم کرده باشید، در حالی که فن داخلی کار می کند، کمپرسور و فن خارجی متوقف خواهند شد و در صورت تنظیم بودن کولر گازی در حالت گرمایش کل سیستم از کار خواهد افتاد.

علت احتمالی: سنسور دما در یونیت خارجی به خوبی متصل نشده یا خراب است.


رفع ایراد کد خطا F5 کولر گازی گری

معنی کد: سنسور دمای تخلیه شارژ در یونیت خارجی اتصالی دارد.

عکس العمل کولر: در این صورت اگر کولر در حالت سرمایش و یا تهویه تنظیم شده باشد، کمپرسور بعد از حدود 3 دقیقه فعالیت خاموش می شود، در حالی که فن داخلی به فعالیت خود ادامه خواهد داد.

اگر کولر در حالت گرمایش تنظیم شده باشد، کل سیستم دستگاه بعد از حدود 3 دقیقه فعالیت خاموش خواهند شد.

علل احتمالی:

 1. سنسور دما در یونیت خارجی به خوبی نصب نشده یا خراب شده است.
 2. قسمت سری سنسور دما به طور کامل در درون میله فلزی آن وارد نشده است.

رفع ایراد کد خطا F6 کولر گازی گری

معنی کد: کاهش یا محدودیت در میزان تناوب به دلیل اوور لود شدن کولر گازی

عکس العمل کولر: در این صورت تمامی قسمت های دستگاه با وجود کاهش میزان تناوب در کمپرسور به شکل نرمال کار می کنند.

علت احتمالی: این مشکل به علت اوورلود شدن کمپرسور و در نتیجه دمای بالا در کولر رخ می دهد.


رفع ایراد کد خطا F8 کولر گازی گری

معنی کد: کاهش تناوب دستگاه به دلیل اضافه بار در میزان جریان برق در دستگاه

عکس العمل کولر: در این صورت تمامی قسمت های دستگاه با وجود کاهش میزان تناوب در کمپرسور به شکل نرمال کار می کنند.

علت احتمالی: میزان ولتاژ درونی در دستگاه بسیار پایین است در نتیجه فشار سیستم بالا رفته و سبب اوورلود آن می شود.


رفع ایراد کد خطا F9 کولر گازی گری

معنی کد: کاهش میزان تناوب دستگاه به دلیل افزایش تخلیه هوا

عکس العمل کولر: تمامی قسمت های دستگاه با وجود کاهش میزان تناوب در کمپرسور به شکل نرمال کار می کنند.

علل احتمالی:

 1. دمای بالا یا اوورلود دستگاه
 2. تنظیم نبودن میزان گاز مبرد
 3. خرابی شیر انبساط الکتریکی

رفع ایراد کد خطا PH کولر گازی گری

معنی کد: میزان ولتاژ برای قسمت DC برق دستگاه بالا است.

عکس العمل کولر: در این صورت اگر دستگاه را در حالت های سرمایش و یا تهویه تنظیم کرده باشید، در حالی که فن داخلی کار می کند، کمپرسور و فن خارجی متوقف خواهند شد و در صورت تنظیم بودن اسپلیت در حالت گرمایش کل سیستم از کار خواهد افتاد.

علل احتمالی:

 1. میزان ولتاژ موجود در موقعیت L و V در سیم برد را اندازه بگیرید، اگر میزان ولتاژ آن بیش از 265 ولت بود، بعد از اینکه میزان ولتاژ کولر به اندازه نرمال افزایش پیدا کرد، یونیت را دوباره روشن کنید.
 2. اگر میزان برق AC ورودی دستگاه نرمال بود، میزان ولتاژ خازن الکتریکی بر روی پنل کنترل را اندازه بگیرید، نرمال بودن میزان ولتاژ خازن نشان دهنده وجود مشکل در مدار است، در این صورت پنل کنترل باید تعویض شود.

رفع ایراد کد خطا U5 کولر گازی گری

معنی کد: وجود مشکل در ردیاب جریان در کل یونیت کولر گازی

عکس العمل کولر: در این صورت اگر دستگاه را در حالت های سرمایش و یا تهویه تنظیم کرده باشید، در حالی که فن داخلی کار می کند، کمپرسور و فن خارجی متوقف خواهند شد و در صورت تنظیم بودن اسپلیت در حالت گرمایش کل سیستم از کار خواهد افتاد.

علت احتمالی: در قسمت مدار پنل کنترل مشکلی وجود دارد که این مشکل را می توان با تعویض پنل کنترل رفع کرد.


رفع ایراد کد خطا P5 کولر گازی گری

معنی کد: محافظ اضافه بار از فاز جریان در کمپرسور مشغول به فعالیت شده است.

عکس العمل کولر: در این صورت اگر دستگاه را در حالت های سرمایش و یا تهویه تنظیم کرده باشید، در حالی که فن داخلی کار می کند، کمپرسور و فن خارجی متوقف خواهند شد و در صورت تنظیم بودن کولر گازی در حالت گرمایش کل سیستم از کار خواهد افتاد.


رفع ایراد کد خطا H1 کولر گازی گری

معنی کد: سیستم شروع به یخ زدایی کرده است.

عکس العمل کولر: یخ زدایی زمانی آغاز می شود که دستگاه در حالت گرمایش تنظیم شده باشد، در این صورت فعالیت کمپرسور متوقف شده و فقط کولر در حالت فن کار می کند.

علت احتمالی: فرآیند یخ زدایی در کولر گازی نرمال است.


رفع ایراد کد خطا H2 کولر گازی گری

معنی کد: آغاز به کار بخش محافظ پاکسازی استاتیک در دستگاه


رفع ایراد کد خطا H3 کولر گازی گری

معنی کد: آغاز به کار محافظ اوورلود کمپرسور

عکس العمل کولر: در این صورت اگر دستگاه را در حالت های سرمایش و یا تهویه تنظیم کرده باشید، در حالی که فن داخلی کار می کند، کمپرسور و فن خارجی متوقف خواهند شد و در صورت تنظیم بودن اسپلیت در حالت گرمایش کل سیستم از کار خواهد افتاد.

علل احتمالی:

 1. اتصالات موجود در سیم پیچی ترمینال OVC-COMP سست هستند. در حالت نرمال میزان مقاومت برای این ترمینال باید کمتر از 1 اهم باشد.
 2. اوورلود دستگاه

رفع ایراد کد خطا H4 کولر گازی گری

معنی کد: کل سیستم کولر گازی غیرنرمال است.

عکس العمل کولر: در این صورت اگر دستگاه را در حالت های سرمایش و یا تهویه تنظیم کرده باشید، در حالی که فن داخلی کار می کند، کمپرسور و فن خارجی متوقف خواهند شد و در صورت تنظیم بودن کولر گازی در حالت گرمایش کل سیستم از کار خواهد افتاد.

علت احتمالی: اوورلود کولر گازی و دمای بالا در آن


رفع ایراد کد خطا H5 کولر گازی گری

معنی کد: محافظت از برد IPM

عکس العمل کولر: در این صورت اگر دستگاه را در حالت های سرمایش و یا تهویه تنظیم کرده باشید، در حالی که فن داخلی کار می کند، کمپرسور و فن خارجی متوقف خواهند شد و در صورت تنظیم بودن کولر گازی در حالت گرمایش کل سیستم از کار خواهد افتاد.


رفع ایراد کد خطا HC کولر گازی گری

معنی کد: محافظت از برد PFC

عکس العمل کولر: در این صورت اگر دستگاه را در حالت های سرمایش و یا تهویه تنظیم کرده باشید، در حالی که فن داخلی کار می کند، کمپرسور و فن خارجی متوقف خواهند شد و در صورت تنظیم بودن کولر گازی در حالت گرمایش کل سیستم از کار خواهد افتاد.


رفع ایراد کد خطا H7 کولر گازی گری

معنی کد: ناهماهنگی در کمپرسور کولر گازی

عکس العمل کولر: در این صورت اگر دستگاه را در حالت های سرمایش و یا تهویه تنظیم کرده باشید، در حالی که فن داخلی کار می کند، کمپرسور و فن خارجی متوقف خواهند شد و در صورت تنظیم بودن کولر گازی در حالت گرمایش کل سیستم از کار خواهد افتاد.

علل احتمالی: کاهش محافظت از بروز ناهماهنگی و محافظت از اضافه بار


رفع ایراد کد خطا H0 کولر گازی گری

معنی کد: کاهش تناوب دستگاه به علت دمای بالای ایجاد شده در حالت گرمایش

عکس العمل کولر: تمامی قسمت های دستگاه به شکل نرمال کار می کنند در حالی که جریان متناوب در کمپرسور کم شده است.

علل احتمالی: اوورلود کمپرسور و افزایش دما در کولر


رفع ایراد کد خطا Lc کولر گازی گری

معنی کد: وجود مشکل در شروع به کار دستگاه

عکس العمل کولر: در این صورت اگر ستگاه را در حالت های سرمایش و یا تهویه تنظیم کرده باشید، در حالی که فن داخلی کار می کند، کمپرسور و فن خارجی متوقف خواهند شد و در صورت تنظیم بودن کولر گازی در حالت گرمایش کل سیستم از کار خواهد افتاد.


رفع ایراد کد خطا U1 کولر گازی گری

معنی کد: وجود مشکل در مدار جریان در کمپرسور

عکس العمل کولر: در این صورت اگر ستگاه را در حالت های سرمایش و یا تهویه تنظیم کرده باشید، در حالی که فن داخلی کار می کند، کمپرسور و فن خارجی متوقف خواهند شد و در صورت تنظیم بودن کولر گازی در حالت گرمایش کل سیستم از کار خواهد افتاد.

علت احتمالی: این مشکل با تعویض پنل کنترل در یونیت خارجی رفع خواهد شد.


رفع ایراد کد خطا EE کولر گازی گری

معنی کد: وجود مشکل در برد ایپروم

عکس العمل کولر: در این صورت اگر ستگاه را در حالت های سرمایش و یا تهویه تنظیم کرده باشید، در حالی که فن داخلی کار می کند، کمپرسور و فن خارجی متوقف خواهند شد و در صورت تنظیم بودن کولر گازی در حالت گرمایش کل سیستم از کار خواهد افتاد.

علت احتمالی: این مشکل با تعویض پنل کنترل در یونیت خارجی رفع خواهد شد.


رفع ایراد کد خطا PU کولر گازی گری

معنی کد: وجود مشکل در شارژ شدن خازن

عکس العمل کولر: در این صورت اگر ستگاه را در حالت های سرمایش و یا تهویه تنظیم کرده باشید، در حالی که فن داخلی کار می کند، کمپرسور و فن خارجی متوقف خواهند شد و در صورت تنظیم بودن کولر گازی در حالت گرمایش کل سیستم از کار خواهد افتاد.


رفع ایراد کد خطا P7 کولر گازی گری

معنی کد: وجود مشکل در گنجایش مدار سنسور دما

عکس العمل کولر: در این صورت اگر ستگاه را در حالت های سرمایش و یا تهویه تنظیم کرده باشید، در حالی که فن داخلی کار می کند، کمپرسور و فن خارجی متوقف خواهند شد و در صورت تنظیم بودن کولر گازی در حالت گرمایش کل سیستم از کار خواهد افتاد.

علت احتمالی: تعویض پنل کنترل


رفع ایراد کد خطا P8 کولر گازی گری

معنی کد: محافظ گنجایش دمای بالا

عکس العمل کولر: در این صورت اگر ستگاه را در حالت های سرمایش و یا تهویه تنظیم کرده باشید، در حالی که فن داخلی کار می کند، کمپرسور و فن خارجی متوقف خواهند شد و در صورت تنظیم بودن کولر گازی در حالت گرمایش کل سیستم از کار خواهد افتاد.

علت احتمالی: بعد از اینکه برق یونیت بعد از 20 دقیقه به طور کامل از آن تخلیه شد، باید میزان گریس گرمایی موجود در برد IPM درپنل کنترل یونیت خارجی بررسی شود و همچنین باید بررسی شود که آیا رادیاتور به درستی نصب شده است یا خیر.

اگر مشکل از هیچ کدام از قطعات فوق نیود، پنل کنترل مشکل داشته و باید تعویض شود.


رفع ایراد کد خطا U3 کولر گازی گری

معنی کد: وجود مشکل در میزان ولتاژ ورودی برای ریل هادی DC

عکس العمل کولر: در این صورت اگر ستگاه را در حالت های سرمایش و یا تهویه تنظیم کرده باشید، در حالی که فن داخلی کار می کند، کمپرسور و فن خارجی متوقف خواهند شد و در صورت تنظیم بودن کولر گازی در حالت گرمایش کل سیستم از کار خواهد افتاد.

علت احتمالی: ولتاژ برق ورودی نامتعادل است.


رفع ایراد کد خطا PL کولر گازی گری

معنی کد: میزان ولتاژ ریل هادی DC بسیار پایین است.

عکس العمل کولر: در این صورت اگر ستگاه را در حالت های سرمایش و یا تهویه تنظیم کرده باشید، در حالی که فن داخلی کار می کند، کمپرسور و فن خارجی متوقف خواهند شد و در صورت تنظیم بودن کولر گازی در حالت گرمایش کل سیستم از کار خواهد افتاد.

علل احتمالی:

 1. میزان ولتاژ بر روی موقعیت L و N بر روی سیم پیچی برد را اندازه بگیرید، اگر ولتاژ آن بیش از 150 ولت بود، یونیت را بعد از اینکه به ولتاژ منبع به حد نرمال رسید روشن کنید.
 2. اگر میزان برق ورودی کولر نرمال است، میزان ولتاژ بر روی خازن الکتریکی در پنل کنترل را اندازه بگیرید، اگر ولتاژ آن نرمال بود، مشکل در قسمت مدار کولر است و باید پنل کنترل تعویض شود.

رفع ایراد کد خطا EU کولر گازی گری

معنی کد: وجود کاهش یا محدودیت در میزان تناوب به دلیل دمای بالا

عکس العمل کولر: تمامی قسمت های دستگاه به صورت نرمال کار می کنند، در حالی که میزان تناوب در کمپرسور کاهش یافته است.

علل احتمالی: بعد از اینکه برق یونیت بعد از 20 دقیقه به طور کامل از آن تخلیه شد، باید میزان گریس گرمایی موجود در برد IPM درپنل کنترل یونیت خارجی بررسی شود و همچنین باید بررسی شود که آیا رادیاتور به درستی نصب شده است یا خیر.

اگر مشکل از هیچ کدام از قطعات فوق نیود، پنل کنترل مشکل داشته و باید تعویض شود.


رفع ایراد کد خطا U7 کولر گازی گری

معنی کد: وجود مشکل در شیر چهار راهی برقی

عکس العمل کولر: اگر این ارور در حین کار کردن دستگاه در حالت گرمایش رخ دهد، کار تمامی اجزای کولر متوقف خواهد شد.

علل احتمالی:

 1. میزان برق ورودی کمتر از 175 ولت است.
 2. سیم پیچی ترمینال در شیر چهار راهی برقی مشکل دارد.
 3. شیر چهار راهی برقی خراب است که راهی جز تعویض آن وجود ندارد.

رفع ایراد کد خطا U9 کولر گازی گری

معنی کد: وجود مشکل در آشکار ساز عبور از صفر در یونیت خارجی

عکس العمل کولر: در این صورت اگر دستگاه را در حالت های سرمایش و یا تهویه تنظیم کرده باشید، در حالی که فن داخلی کار می کند، کمپرسور و فن خارجی متوقف خواهند شد و در صورت تنظیم بودن کولر گازی در حالت گرمایش کل سیستم از کار خواهد افتاد.

علت احتمالی: خرابی پنل کنترل در یونیت خارجی


رفع ایراد کد خطا FH کولر گازی گری

معنی کد: کاهش و یا محدودیت در تناوب دستگاه به علت بروز حالت ضد یخ زدگی

عکس العمل کولر: تمامی قطعات در داخل سیستم به صورت نرمال کار می کنند، در حالی که فعالیت تناوب در کمپرسور کاهش یافته است.

علل احتمالی:

 1. کم بود شدت جریان هوا در یونیت داخلی
 2. کم بودن سرعت حرکت فن
مقالات مرتبط
نظرات
جهت ارسال نظر ابتدا وارد شوید